E-learningový kurz (nejen) pro malé a střední podniky

Chcete se rychle a zábavnou formou dozvědět více o technické normalizaci? Pomocí krátkých animací a vysvětlujících textů se dozvíte o výhodách plynoucích z používání technických norem a účasti v technické normalizaci.

Tento e-learningový kurz vytvořený CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), jichž je ÚNMZ členem, sestává ze šesti modulů s různým obsahem. Každý modul začíná přehledem učebních cílů a pokračuje animací, která vysvětluje předmět modulu pomocí konkrétní situace. Po animaci si můžete přečíst více o předmětu modulu a nakonec otestovat získané vědomosti. Pokud budete chtít, je možné si vytisknout osvědčení o úspěšném absolvování modulu.

E-learningový kurz je k dispozici ve 23 jazycích, včetně češtiny. Zvolte si svůj jazyk a poznejte, co nabízejí jednotlivé moduly:

- Co jsou to technické normy a jaký mají význam pro moji společnost?

- Kým a jak jsou technické normy vytvářeny?

- Proč bych měl používat technické normy?

- Co mohu získat účastí při vývoji technických norem?

- Jak najdu konkrétní technické normy a jak je mám používat?

- Jak bych mohl ovlivnit obsah technické normy?

Zvláštní modul nabízí případové studie o výhodách plynoucích z používání technických norem a účasti v technické normalizaci.

Pro vstup do kurzu použijte prosím následující odkaz:

http://www.standards-esme.eu/login/index.php?lang=cs

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti