Databáze certifikátů ES přezkoušení typu vydaných autorizovanými osobami pro osobní ochranné prostředky kategorie II. a III. a dostupných informací o certifikátech vydaných pro osobní ochranné prostředky I. kategorie akreditovanými osobami

ÚNMZ zveřejňuje v sektoru Osobní ochranné prostředky odkaz na databázi, která je umístěna na internetových stránkách VÚBP, v.i.i.

ÚNMZ zajišťuje prostřednictvím Plánu standardizace - Programu státního zkušebnictví pravidelnou aktualizaci databáze certifikátů ES přezkoušení typu vydaných autorizovanými osobami v rámci posuzování shody podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, pro osobní ochranné prostředky II. a III. kategorie a dostupných informací o certifikátech vydaných pro osobní ochranné prostředky I. kategorie akreditovanými osobami. Tato databáze, kterou spravuje VÚBP, v.i.i., - AO 235, je několikrát ročně aktualizována.

ÚNMZ pro lepší informovanost odborné veřejnosti zveřejňuje v sektoru Osobní ochranné prostředky odkaz na tuto databázi, která je umístěna na internetových stránkách VÚBP, v.i.i., - AO 235.

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že u osobních ochranných prostředků kategorie I. se ES přezkoušení typu neprovádí, informace o certifikátech vydaných pro osobní ochranné prostředky kategorie I. se týkají certifikátů vydaných akreditovanými osobami (dobrovolná certifikace), a nikoliv certifikátů ES přezkoušení typu vydaných autorizovanými osobami. Databáze má výlučně informativní charakter a s ohledem na to, že je aktualizována několikrát ročně, není kompletním výčtem vydaných certifikátů.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti