ČSN EN 50110-1 ed. 3

Dnem 1.6.2015 nabývá účinnosti odbornou veřejností dlouho očekávaná česká verze ČSN EN 50110-1 ed. 3: Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.

Tato technická norma obsahuje minimální požadavky pro bezpečnou obsluhu a práce na elektrických zařízeních, platné pro všechny státy CENELEC, ale zároveň připouští současné rozdílné národní požadavky na bezpečnost. Nahrazuje ČSN EN 50110-1 ed. 3 z ledna 2014 z důvodu změny způsobu převzetí normy do soustavy ČSN a také nahrazuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 z července 2005, kterou je možno souběžně používat do 2016-02-11.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti