Členství v mezinárodních organizacích

Zastoupení ČR v mezinárodních organizacích – metrologie

 

 1. Metrická konvence
  Členem je ČR
  Generální konference pro váhy a míry (CGPM) se účastní delegace jmenovaná vládou – zástupce ÚNMZ a ČMI
  Signatářem Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů kalibrace nebo měření, vydaných národními metrologickými instituty (CIPM MRA) za ČR je generální ředitel ČMI (byl k tomu zmocněn)
  www.bipm.org
   
 2. OIML
  Členem je ČR
  Generální konference pro legální metrologii (CGML) se účastní delegace jmenovaná vládou – zástupce ÚNMZ a ČMI
  V Mezinárodním výboru pro legální metrologii (CIML) zastupuje ČR generální ředitel ČMI
  www.oiml.org
   
 3. WELMEC
  Členem je ÚNMZ
  V pracovních skupinách jsou zástupci ÚNMZ a ČMI
  www.welmec.org
   
 4. EURAMET e.V.
  Členem je ČMI
  www.euramet.org
   
 5. ISO/REMCO
  Odbor metrologie vykonává funkci sekretáře ISO/REMCO (Výbor pro referenční materiály) www.iso.org/remco

 

Zastoupení ČR v mezinárodních organizacích – normalizace

ÚNMZ, jako národní normalizační organizace je plnoprávným členem

 1. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
  www.iso.org
   
 2. Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC)
  www.iec.ch
   
 3. Evropského výboru pro normalizaci (CEN)
  www.cen.eu
      
 4. Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)
  www.cenelec.eu
   

ÚNMZ zabezpečuje úkoly národní normalizační organizace v Evropském ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) www.etsi.org.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti