Atomový zákon a prováděcí vyhláška

Sbírka zákonů

Dne 10. 8. 2016 byl v částce 102 Sbírky zákonů zveřejněn zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon /PDF 2,2 MB/. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Dne 9. 11. 2016 byla v částce 143 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení /PDF 8, 2 MB/. Toto vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti