Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

Informace oznámeným subjektům

Rádi bychom informovali oznámené subjekty, že Evropská komise provedla dlouho očekávanou úpravu informačního portálu NANDO, takže již lze oznamovat subjekty k činnosti podle ETAG v souladu s článkem 66(3) CPR. Pod tímto odkazem naleznete seznam ETAG, které lze použít jako EAD. Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ začíná přijímat žádosti oznámených subjektů o rozšíření jejich oprávnění o ETAG z uvedeného seznamu. Žádosti se podávají obvyklým způsobem k rukám ředitelky odboru státního zkušebnictví Ing. Květuše Včelové. Pro konzultace se obracejte na Mgr. Václavu Holušovou, email: holusova@unmz.cz

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti