Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

duben 2013 (navazuje na předchozí informaci z ledna 2013)

V Úředním věstníku EU, L 103, ze dne 12. 4. 2013, str. 10, byl publikován následující dokument:

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

/PDF 742 kB/

původní český text Nařízení č. 305/2011/EU /PDF 1,07 MB/

konsolidovaný český text Nařízení č. 305/2011/EU (v přípravě)

anglický text Regulation No 305/2011/EU /PDF 998 kB/

 

zpracovala: Mgr. Václava Holušová, ÚNMZ, 12. 4. 2013

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti