Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Pracovní orgány Evropské komise

ÚNMZ zajišťuje zastoupení ČR v pracovních orgánech Evropské komise - komitologických výborech a expertních skupinách zřízených evropskými právními předpisy, které spadají do působnosti Úřadu. Seznam těchto pracovních orgánů včetně kontaktních osob je uveden na stránce věnované přímo účasti na uvedených jednáních.

Podrobnější informace o náplni jednání pracovních orgánů EK je možné získat na adrese radaeu@unmz.cz.

 

Složení Evropské komise a její priority

Aktuální sbor Evropské komise byl schválen Evropským parlamentem 27. listopadu 2019 a svého mandátu se ujal 1. prosince 2019 a tím zahájil své pětileté funkční období. Předsedkyně kolegia Ursula von der Leyenová provedla změny v organizačním členění EK a jednotlivé komisaře stanovila vedoucími projektových týmů zodpovídajících za určité tematické portfolio. Obchodní věci v rámci Komise zastřešuje Phil Hogan (Irsko), ekonomické záležitosti vede Paolo Gentiloni (Itálie), energetickou politiku Kadri Simson (Estonsko) a výkonnou místopředsedkyní pro digitální věk a hospodářskou soutěž je Margrethe Vestager (Dánsko). Agendu vnitřního trhu vede Francouz Thierry Breton. Česká komisařka, Věra Jourová, která zastává post místopředsedkyně EK je odpovědná za agendu hodnoty a transparentnost. Podrobnosti o personálním složení EK, jejím způsobu práce i rozdělení portfolií mezi komisaře jsou popsány na webových stránkách EK.

Dne 29.1.2020 Evropská komise zveřejnila Pracovní program 2020, který je k dispozici zde, prioritami Komise jsou:

·         Zelená dohoda pro Evropu – stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě,

·         Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí – prosazovat sociální spravedlnost a prosperitu,

·         Evropa připravená na digitální věk – posílit postavení občanů pomocí nové generace technologií,

·         Podpora evropského způsobu života – chránit naše občany a naše hodnoty,

·         Silnější Evropa ve světě – upevňovat naši odpovědnou vedoucí úlohu ve světě.

·         Nový impuls pro evropskou demokracii – rozvíjet, chránit a prohlubovat naší demokracii.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti