Aerosolové rozprašovače

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. (PDF 828 kB), kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. (PDF 299 kB), č. 315/2009 Sb. (PDF 3 MB), č. 80/2014 Sb. (PDF 417 kB) a č. 21/2018 Sb.

Stránka Evropské unie

Český překlad relevantních směrnic EU

31975L0324 (PDF 82 kB)

31994L0001 (PDF 56 kB)

32008L0047 (PDF 225 kB)

32013L0010 (PDF 732 kB)

Oprava 32013L0010 (PDF 708)

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti