8. zasedání česko – ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci

Podpis Akčního plánu spolupráce v oblasti technické regulace, normalizace, metrologie a posuzování shody na období 2018-2020 mezi Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu UA a ÚNMZ

Ve dnech 11. a 12. června 2018 proběhlo v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 8. zasedání česko – ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko - technickou spolupráci (MVK). MVK předsedali za českou část ministr průmyslu a obchodu České republiky Tomáš Hüner a jako předseda ukrajinské části MVK zavítal do ČR místopředseda vlády Ukrajiny Volodymyr Kistion. Při příležitosti konání MVK se také uskutečnilo česko-ukrajinské podnikatelské fórum pořádané Svazem průmyslu a dopravy ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS. 

V rámci plenárního zasedání 8. zasedání MVK, které se uskutečnilo dne 12. června 2018 na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v Praze, podepsal předseda ÚNMZ, Mgr. Viktor Pokorný, a náměstkyně ministra ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny a obchodní představitelka Ukrajiny, Natalija Mykolska, „Akční plán spolupráce v oblasti technické regulace, normalizace, metrologie a posuzování shody na období 2018-2020“. Podpisem tohoto dokumentu si obě strany odsouhlasily konkrétní aktivity, které budou v daném období realizovat s cílem prohloubit vzájemnou spolupráci v daných oblastech. 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti