5. zasedání česko-ruské Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody

Dne 21. března 2016 se v prostorách ÚNMZ konalo 5. zasedání česko-ruské Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody, které se uskutečnilo v rámci 9. jednání česko-ruské Mezivládní komise pro ekonomickou průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci, jejíž plenární zasedání proběhlo 23. března 2016 v kongresové hale hotelu InterContinental v Praze.

Česká delegace, vedená předsedou ÚNMZ, Mgr. Pokorným, byla tvořena zástupci odborných útvarů Úřadu, Českého metrologického institutu a Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a na půdě ÚNMZ přivítala ruskou část vedenou místopředsedou Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii, p. Potemkinem. Zástupci ruské strany dále reprezentovali Akademii pro normalizaci, metrologii a certifikaci, Vědecký výzkumný institut pro měření průtoku a Výzkumný institut pro metrologii.

Během jednání se obě strany vzájemně informovaly o aktuálním stavu a dalším vývoji v oblastech technické normalizace, metrologie, posuzování shody a souvisejícího vzdělávání, a také nastínili odborné záměry relevantních institucí do budoucna, což umožnilo identifikovat oblasti další možné spolupráce. Zejména zástupci metrologických institucí došli k dohodě nad konkrétními tématy společného zájmu a možnými způsoby spolupráce v této oblasti. Přínosná byla také část jednání věnující se vzdělávání v oblastech působnosti Pracovní skupiny a informace o specializované Akademii pro normalizaci metrologii a certifikaci podané ruskou stranou. Obě strany se dohodly na realizaci záměru nastavit a uvést do praxe fungující systém vzájemného poskytování národních technických norem a dalších normativních dokumentů. Předsedové obou částí pracovní skupiny se také shodli na tom, že v rámci plenární zasedání česko-ruské mezivládní komise potvrdí podpisem aktualizovaného Memoranda o porozumění a spolupráci v oblastech normalizace a metrologie mezi ÚNMZ a Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii zájem a vůli pokračovat v dalším rozvoji spolupráce v daných oblastech. Podepsaný text Memoranda je dostupný zde.

Informace o zasedání Mezivládní komise jsou rovněž dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti