46. zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii (CIML)

Letošní již 46. zasedání CIML se konalo ve dnech 11. - 14. října 2011 v Praze v kongresovém hotelu Clarion. Na jeho organizaci se podílel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví společně s Českým metrologickým institutem.

Zasedání CIML se v letošním roce zúčastnilo 42 členských států OIML, 14 korespondenčních členů a dále několik zástupců spolupracujících mezinárodních organizací, regionálních organizací působících v oblasti legální metrologie, pozorovatelů a čestných členů OIML. Celkem se jednání zúčastnilo téměř 140 delegátů. Českou republiku na jednání zastupoval generální ředitel ČMI pan RNDr. Pavel Klenovský, předseda Úřadu pan Ing. Milan Holeček a Ing. Klára Vidimová, Ph.D. Jednání CIML zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro ekonomiku Ing. Jiří Jirka, který všechny přítomné srdečně přivítal, představil stručně Českou republiku a význam a tradici metrologie v ČR. Stručně též představil 2 hlavní organizace působící v této oblasti v ČR, kterými jsou ÚNMZ a ČMI.

Na začátku jednání předal pomyslné žezlo a s ním i vládu nad CIML odcházející předseda pan Alan Johnston nově zvolenému předsedovi panu Peteru Masonovi. Další novu tváří za předsednickým stolem byl pan Stephen Patoray, nový ředitel BIML.

Během zasedání bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi OIML a IEC. V následujícím období bude upřesněn program spolupráce těchto organizací a o postupu bude podána zpráva během příštího zasedání CIML.

Jednání CIML předcházel dne 10. října 2011 seminář na téma „Shoda s typem“ (Conformity to Type, CTT), který navázal na seminář konaný v Utrechtu v Holandsku v červnu 2011. Semináře se zúčastnilo na 135 lidí. Výsledkem diskuse je ustanovení nové podkomise pod TC 3, která se bude problematikou shody s typem zabývat. Hlavním úkolem této podkomise bude vytvoření návodového dokumentu pro dozorové aktivity před uvedením měřidla na trh zaměřené zejména na posouzení shody měřidel tak, aby bylo zaručeno, že vyrobené měřidlo vykazuje shodu se schváleným typem.

Veškeré informace o činnosti OIML, pořádaných akcích a seminářích, dokumenty a doporučení OIML apod. jsou k dispozici na webové stránce www.oiml.org, která je dostupná kromě angličtiny a francouzštiny také ve španělštině. Dokumenty z jednání CIML, přijaté rezoluce i přednášky jsou dostupné na stránce www.prague.oiml.org.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti