26. zasedání Generální konference pro váhy a míry

Revize mezinárodní soustavy jednotek SI

Sledujte historickou událost v metrologii on line. Dne 16. listopadu 2018 bude na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry (CGPM) konané ve Versailles očekáváno přijetí usnesení k revizi definic jednotek mezinárodní soustavy SI. Ke sledování otevřeného jednání CGPM se můžete připojit na YouTube, viz odkaz: https://www.bipm.org/en/the-si/.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti