20. květen, Světový den metrologie

Letos s motem "Měření v dynamickém světě"

20. květen je již tradičně připomínán jako Světový den metrologie. Jako téma pro rok 2016 bylo zvoleno „Měření v dynamickém světě“, které má reflektovat rostoucí tempo změn v metrologii i v celém světě.

Metrologie hraje hlavní roli ve vědeckých objevech a inovacích, průmyslové výrobě a mezinárodním obchodě, dále ve zlepšování kvality života a ochraně životního prostředí.

Světový den metrologie je každoroční připomínkou výročí podpisu Metrické konvence sedmnácti státy dne 20. května 1875. Tato dohoda vytvořila rámec mezinárodní spolupráce v oblasti vědy o měření a jejího průmyslového, obchodního a společenského užití. Původní cíl Metrické konvence – celosvětová jednotnost měření – zůstává dodnes stejně důležitý, jako byl v roce 1875.

Projekt Světový den metrologie realizují společně BIPM (Mezinárodní úřad pro váhy a míry) a OIML (Mezinárodní organizace pro legální metrologii).

Více informací se dozvíte zde.

Světovému dni metrologie bude věnován také článek v časopise Metrologie č. 2/2016.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti