20. květen - Světový den metrologie

Letošním motem je „Měření a globální výzvy v energetice“. Moto bylo zvoleno opět jakožto široké téma dotýkající se každodenního života.

Světový den metrologie je každoroční připomínkou výročí podpisu Metrické konvence sedmnácti státy dne 20. května 1875. Tato dohoda vytvořila rámec mezinárodní spolupráce v oblasti vědy o měření a jejího průmyslového, obchodního a společenského užití. Původní cíl Metrické konvence – celosvětová jednotnost měření – zůstává dodnes stejně důležitý, jako byl v roce 1875. Projekt Světový den metrologie uskutečňují společně BIPM (Mezinárodní úřad pro váhy a míry) a OIML (Mezinárodní organizace pro legální metrologii).

Více informací se dozvíte zde.

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti