Sponzorovaný přístup

Přístup k publikacím CEN a ÚNMZ - ČSN EN 16931-1: 2017 a ČSN TS 16931-2: 2017 sponzoruje Evropská komise.

Uživatelům je dovoleno z těchto publikací dále čerpat. Odvozené produkty, které jsou na těchto publikacích založeny nebo z nich čerpají informace, musí být opatřeny prohlášením, jasně patrným pro všechny uživatele, v němž je uvedeno, že se jedná o implementaci těchto publikací a že jejich využití je založeno na povolení CEN a ÚNMZ, jakožto vlastníků autorských práv.

CEN a ÚNMZ nenesou žádnou odpovědnost za využití obsahu a implementaci takovýchto odvozených produktů (aplikací) a neposkytují žádnou záruku související s jakýmkoliv druhem jejich implementace. V případě pochybností se musí uživatelé vždy odvolávat na obsah publikace vydané ÚNMZ, která poskytuje oficiální autoritativní text zde (https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx).

Výzva pro uživatele - na každé vydané elektronické faktuře uvádějte: Tato faktura je v souladu s ČSN EN 16931-1: 2017 a ČSN TS 16931-2: 2017.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti