Právní předpisy v oblasti metrologie

 

Právní předpisy v oblasti metrologie

Název

Předpis EU

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, (PDF 254 kB) 

který byl novelizován

zákonem č. 20/1993 Sb. (PDF 146 kB)

zákonem č. 119/2000 Sb. (PDF 527 kB)

zákonem č. 13/2002 Sb. (PDF 413 kB)

zákonem č. 137/2002 Sb. (PDF 387 kB)

zákonem č. 226/2003 Sb. (PDF 2 MB)

zákonem č. 444/2005 Sb. (PDF 2 MB)

zákonem č. 481/2008 Sb. (PDF 612 kB)

zákonem č. 223/2009 Sb. (PDF 724 kB)

zákonem č. 155/2010 Sb. (PDF 753 kB)

zákonem č. 18/2012 Sb. (PDF 327 kB)

zákonem č. 85/2015 Sb. (PDF 280 kB)

zákonem č. 264/2016 Sb. (PDF 295 kB)

zákonem č. 183/2017 Sb. (PDF 796 kB)

(úplné pracovní znění, PDF 113 kB)

 

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření (PDF 1 MB),

která byla novelizována 

vyhláškou č. 344/2002 Sb. (PDF 543 kB)

vyhláškou č. 229/2010 Sb. (PDF 569 kB)

vyhláškou č. 125/2015 Sb. (PDF 323 kB)

(úplné pracovní znění, PDF 934 kB)

 

Vyhláška č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování (PDF 1 MB),

která byla novelizová

vyhláškou č. 424/2009 Sb. (PDF 979 kB)

Směrnice Rady 80/181/EHS,

která byla novelizována

směrnicí Rady  85/1/EHS

směrnicí Rady  89/617/EHS

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/103/ES

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES

Vyhláška č. 328/2000 Sb. o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu (PDF 7 MB),

která byla novelizována  

vyhláškou č. 404/2008 Sb. (PDF 4 MB)

vyhláškou č. 282/2012 Sb. (PDF 3 MB)

 (úplné pracovní znění, PDF 113 kB)

Směrnice Rady 76/211/EHS,

která byla novelizována

směrnicí Komise 78/891/EHS

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES

 

Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží (PDF 7 MB)

Směrnice Rady 75/107/EHS

Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS (PDF 7 MB),

která byla novelizována 

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

vyhláškou č. 509/2004 Sb. (PDF 2 MB)

vyhláškou č. 71/2008 Sb. (PDF 5 MB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES

 

Vyhláška č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS (PDF 7 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 79/830/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS (PDF 7 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 75/33/EHS

(zrušena, pokud jde o měřidla definovaná v příloze MI-001 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES),

(zrušena)

Vyhláška č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS (PDF 7 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 77/95/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS (PDF 7 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 71/318/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel (PDF 7 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 86/217/EHS

(zrušena)

 

Vyhláška č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS (PDF 7 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 76/891/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS (PDF 7 MB),

která byla novelizována 

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 73/362/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům (PDF 3 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 71/319/EHS

(zrušena)

Směrnice Rady 71/348/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS (PDF 3 MB),

která byla novelizována 

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 77/313/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS (PDF 3 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 78/1031/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS (PDF 3 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 75/410/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS (PDF 2 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 71/347/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS,

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 76/765/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS (PDF 2 MB),

která byla novelizována 

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 74/148/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS (PDF 2 MB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 260/2003 Sb. (PDF 93 kB)

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 71/317/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (PDF 543 kB),

která byla novelizována

vyhláškou č. 65/2006 Sb. (PDF 115 kB)

vyhláškou č. 259/2007 Sb. (PDF 288 kB)

vyhláškou č. 204/2010 Sb. (PDF 10 MB)

vyhláškou č. 285/2011 Sb. (PDF 279 kB)

vyhláškou č. 120/2015 Sb. (PDF 278 kB)

(úplné pracovní znění, PDF 315 kB)

Vyhláška č. 204/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. (PDF 276 kB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU

Právní předpisy v oblasti metrologie, související s uváděním stanovených měřidel na trh, které jsou stanovenými výrobky

Název

Předpis EU

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky: pracovní úplné znění - účinné od 1.9. 2017 naleznete zde (PDF 171 kB)

Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, novelizovaný zákonem č. 183/2017 Sb. a zákonem č. 265/2017 Sb.

 

Nařízení vlády č. 464/2005 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na měřidla bylo k 20.4. 2016 zrušeno.

Zároveň dnem 20.4.2016 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (PDF 5,7 MB), novelizované NV č. 96/2017 Sb. (PDF 542 kB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES, která byla zrušena a ke dni 20.4.2016 nahrazena

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o dodávání měřidel na trh,

která byla novelizována směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/13 ze dne 31. října 2014, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU, pokud jde o rozsah průtoku vodoměrů   

Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností (PDF 1 MB), k 20.4. 2016 zrušeno.

Zároveň dnem 20.4.2016 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (PDF 2 MB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/23/ES, která byla zrušena  a ke dni 20.4.2016 nahrazena

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o dodávání vah s neautomatickou činností na trh

Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (PDF 513 kB), nařízení vlády č. 54/20015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky. Nařízení vyšla ve Sbírce zákonů 31.3. 2015 v částce 27 (7 MB).

Směrnice Rady 93/42/EHS,

která byla novelizována

směrnicí Evropského parlamentu a Rady

2001/104/ES

směrnicí Evropského parlamentu a Rady

2007/47/ES

Platné právní předpisy EU jsou přístupné v elektronické podobě na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

 

Další předpisy a dokumenty: Informační portál - předpisy a normy

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti