Redakční rada časopisu Metrologie

Redakční rada časopisu Metrologie (dále jen Rada) je stálým poradním orgánem předsedy Úřadu jejímž posláním je navrhovat základní koncepci týkající se zaměření časopisu, zabezpečovat přípravu vydávání jednotlivých čísel časopisu a zajišťovat spolupráci s odbornými spolupracujícími subjekty jako jsou Český metrologický institut (ČMI), Česká metrologická společnost (ČMS) a České kalibrační sdružení (ČKS). Časopis Metrologie vychází 4x ročně a sídlem Rady časopisu je odbor metrologie Úřadu.

Zasedání Rady se uskutečňuje zpravidla 4x ročně, vždy před uzávěrkou jednotlivých čísel časopisu. V působnosti Rady je navrhovat koncepci zaměření časopisu a jeho strukturu. Dále navrhuje aktuální témata vhodná ke zpracování v jednotlivých číslech časopisu a projednává a schvaluje jeho obsah

Rada se skládá z předsedy, místopředsedy a stálých členů, kteří zastupují zejména:

  • vydavatele (ÚNMZ),
  • Český metrologický institut (ČMI),
  • Českou metrologickou společnost (ČMS),
  • České kalibrační sdružení (ČKS).

Kromě těchto zástupců uvedených subjektů jsou členy Rady významní odborníci, podílející se aktivně na rozvoji národního metrologického systému ČR.

 

Složení Redakční rady časopisu Metrologie – k 1. 1. 2020

 

Ing. Zdeňka Pohořelá, ÚNMZ – předsedkyně

Mgr. Kristýna Vančurová, ČMI – místopředsedkyně

 

Členové Rady:

Ing. Milan Badal
náměstek ředitele ČIA, o.p.s. 

Prof. Ing. Jaroslav Boháček, DrSc.
ČVUT – FEL, předseda Rady pro metrologii ÚNMZ

Mgr. Václava Holušová
ÚNMZ 

Doc. Ing. Jiří Horský, CSc.
ČKS 

Jitka Hrušková
ÚNMZ 

Ing. František Jelínek, CSc.

Ing. Jiří Kazda
předseda ČKS

Ing. Miroslav Čermák 
ČAS

Ing. Petr Pánek, CSc.
ÚFE AV ČR

RNDr. Klára Popadičová
ÚNMZ

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
AAAO

doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.
ČMI

Ing. Josef Vojtíšek
ČMS

 

Přizvaní:

PhDr. Bořivoj Kleník – šéfredaktor

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti