Zveřejnění a stažení odkazů na normativní dokumenty OIML ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích

V Úředním věstníku Evropské unie C 76 (2014) byly zveřejněny nové odkazy na normativní dokumenty OIML ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích. Dále bylo zveřejněno oznámení o stažení odkazů na normativní dokumenty OIML.

V Úředním věstníku Evropské unie 2014/C 76/01 byly zveřejněny nové odkazy na normativní dokumenty ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích. Jedná se o: Plynoměry OIML R 137 (2012), Gravimetrické plnicí váhy s automatickou činností OIML R 61-1 (2004) E, D 11 (2004) E, Kolejové váhy s automatickou činností OIML R 106-1 (1997) E a D 11 (2004) E, Kontinuální součtové váhy OIML R 50-1 (1997) E a D 11 (2004) E, diskontinuální součtové váhy OIML R 107-1 (2007) E. Celé oznámení najdete zde.

Dále bylo v Úředním věstníku Evropské unie 2014/C 76/02 zveřejněno oznámení o stažení odkazů na normativní dokumenty ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích. Jedná se o následující: Měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda OIML R 117 (1995), Dávkovací váhy s automatickou činností OIML R 51-1 (2006), Gravimetrické plnicí váhy s automatickou činností OIML R 61-1 (2004), Diskontinuální součtové váhy OIML R 107-1 (1997), Kontinuální součtové váhy OIML R 50-1 (1997), Kolejové váhy s automatickou činností OIML R 106-1 (1997), Analyzátory výfukových plynů OIML R 99 (2000), Plynoměry OIML R 137-1 (2006). Celé oznámení najdete zde.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti