Změna systému registrace do ČSN online pro firmy s více uživateli

Vážení zákazníci ČSN online, na základě četných podnětů se ÚNMZ rozhodl zcela upustit od papírového oběhu dokumentů při uzavírání smluv a dodatků ke službě ČSN online pro firmy s více uživateli.

K 1.9.2016 bude zaveden nový způsob sjednávání smluv prostřednictvím webového formuláře přímo v prostředí ČSN online. Smlouvy mají aktualizovaný obsah. Jste-li stávajícími zákazníky, při prvním prodloužení následujícím po účinnosti této změny, na základě předvyplněných údajů načtených z databáze zákazníků ČSN online, se vám vygeneruje nová smlouva s novým číslem. V budoucím období pak bude služba prodlužována dodatkem tak, jak jste zvyklí. Na základě dat vložených do formuláře se vygeneruje smlouva ve formátu pdf a zároveň faktura. Přístup do služby bude spouštěn automaticky po uhrazení faktury. Budou zavedeny nové uživatelské role a nové typy adres. Kromě role Správce uživatelů bude existovat také role Objednatele, korespondenční adresa a e-mailová adresa pro zaslání faktury. 

Od tohoto kroku očekáváme především snížení administrativní zátěže na stranách poskytovatele služby i zákazníka, zvýšení komfortu uživatelů, zvýšení automatizace systému a s tím spojenou eliminaci ručních zásahů do systému.  

Odkaz na návod, jak při registraci postupovat, bude zaslán prostřednictvím hromadného e-mailu správcům uživatelů ČSN online. Informace bude rovněž součástí avíza, které přichází uživatelům 30 dní před vypršením platnosti služby. Návod bude zveřejněn v ČSNonline pro firmy s více uživateli a na stránkách ÚNMZ na adrese csn-on-line. 

Upozorňujeme rovněž, že od 1.9.2016 již nebude možné použít stávající formuláře smluv a dodatků smluv pro prodloužení služby, které jsou umístěny na webu ÚNMZ. Tyto budou z webu odstraněny a po uvedeném datu nebudou ze strany ÚNMZ akceptovány a zasílateli vráceny.  

Doporučujeme zákazníkům, jimž bude předplacené období končit v srpnu, především v jeho druhé polovině, aby v této době již neposílali papírový dodatek a vyčkali na možnost elektronického vytvoření nové smlouvy od 1.9.2016. 

Informační centrum ÚNMZ 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti