Vybrané výstupy z programu rozvoje metrologie

Zde uvedené výstupy z Programu rozvoje metrologie jsou NEPRODEJNÉ. Jsou určené pro technickou veřejnost, nesmějí však být využity ke komerčním účelům nebo úplatně či bezúplatně šířeny a jinak distribuovány bez vědomí ÚNMZ.

ÚNMZ nenese odpovědnost za obsah dokumentů. Tu nesou jednotliví řešitelé.

 

Úkoly z oblasti kalibrací, metodik a HBZ

Úkoly PRM zpracované Českým kalibračním sdružením

Praktické příručky pro použití elektronických vah

Praktické příručky zpracované Unií výrobců vah

Překlady návodových dokumentů WELMEC

V rámci úkolů PRM jsou řešeny překlady vybraných mezinárodních návodových a informačních dokumentů WELMEC

Inovace a metrologie v praxi

Výběr výstupů úkolů PRM zaměřený na zajímavosti: různí řešitelé, různá metrologická témata

Překlady doporučení OIML

Praxe kalibračních laboratoří

Úkoly PRM zaměřené na praxi kalibračních laboratoří. Řešitel Ing. Antonín Chybík

Posuzování akreditovaných kalibračních laboratoří

Úkoly PRM řešené Českým institutem pro akreditaci

Metrologie v chemii

Úkoly PRM řešené EURACHEM ČR, VŠCHT, CSlab spol. s r.o., Analytika, spol. s r. o.

Vzorové kalibrační postupy a metodiky provozních měření

Úkoly PRM řešené Českou metrologickou společností

Měřidla tepla

Úkoly PRM řešené firmou Václav Edr - TPM Znalecká kancelář

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti