VEŘEJNÉ KONZULTACE

 

Aktualizace Modré příručky k provádění pravidel EU pro výrobky (Blue Guide) 

V roce 2016 byla aktualizována Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky (dále jen "Blue Guide"), aby zahrnovala nový vývoj a zajistila co nejširší možné společné porozumění provádění nového legislativního rámce. Tento dokument je zamýšlen jako živý dokument a podle potřeby se pravidelně aktualizuje. V této souvislosti hodlá Evropská komise zahájit proces aktualizace stávajícího Blue Guide, například chce zohlednit nové právní předpisy, které byly přijaty od jeho přijetí, a zejména nařízení (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a zahrnout veškerý relevantní vývoj na mezinárodní úrovni. Také zamýšlí prozkoumat, do jaké míry lze současná pravidla interpretovat tak, aby se přizpůsobila digitálnímu věku a oběhové ekonomice.

V této souvislosti bychom chtěli požádat o Vaše návrhy týkající se problémů, které by podle vás měly být v aktuálním Blue Guide aktualizovány. Cílem není úplně přepsat Blue Guide, ale spíše se zabývat otázkami, které by se mohly objevit v důsledku nového vývoje, nebo dále rozvíjet jakékoli body, které by si zasloužily další objasnění v současném textu. 


Vaše příspěvky můžete zaslat do 20. prosince 2019 na e-mailovou adresu lichtenbergova@unmz.cz 

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení /28. 6. 2019/

Upozornění

REVIZE SMĚRNICE 2006/42/ES PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ /30. 1. 2019/

Upozornění

Veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury /23. 1. 2018/

Trvání konzultace: 22. ledna 2018 - 16. dubna 2018

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti