Veřejná výzva k podávání návrhů úkolů pro řešení v rámci spojeného programu “Plán standardizace - Program rozvoje technické normalizace/Strategická vize pro evropské normy“ (PRTN/SV) pro rok 2017

Odbor technické normalizace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů úkolů PRTN/SV pro rok 2017

Prioritními jsou pro rok 2017 následující oblasti:

1. Úkoly navazující na dříve úspěšně realizované projekty podporované z PRTN (plan-rozvoje-technicke-normalizace)
2. Úkoly navazující na dříve úspěšně realizované projekty podporované z SV (strategicka-vize-pro-evropske-normy)
3. Podpora tvorby původních českých technických norem
4. Podpora zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)
5. Podpora informační, vzdělávací a další odborné činnosti spojené s technickou normalizací
Zpracované nabídky rozvíjející zejména výše popsané prioritní oblasti zasílejte do 30. března 2017 na přiloženém formuláři (nabídkový list) k rukám pana Tomáše Jiráka, tajemníka Rady pro technickou normalizaci (jirak@unmz.cz).

V případě předpokladu rozložení trvání úkolu do více jak jednoho roku, je potřeba v nabídkovém listu stanovit výsledky a termíny plnění jednotlivých etap řešení, termíny průběžného hodnocení řešení úkolu a zároveň i indikátory plnění zadání.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti