Veřejná výzva k podávání návrhů úkolů pro řešení v rámci “Plánu standardizace - Programu rozvoje technické normalizace“ (PRTN) pro rok 2016

Odbor technické normalizace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů úkolů PRTN.

Prioritními jsou pro rok 2016 následující oblasti:

1. Úkoly navazující na dříve úspěšně realizované projekty podporované z PRTN

2. Podpora pólů excelence (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)

Na přiloženém formuláři (nabídkový list) zpracované nabídky rozvíjející zejména výše popsané prioritní oblasti zasílejte elektronicky na adresu: normalizace@unmz.cz a to do 8. února 2016.

PRTN_2016_Nabídkový_list

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti