Veřejná výzva k podávání návrhů úkolů pro řešení v rámci “Plánu standardizace - Programu rozvoje technické normalizace“ (PRTN) pro rok 2015

Odbor technické normalizace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů úkolů PRTN.

Prioritními jsou pro rok 2015 následující oblasti:

1. Úkoly navazující na dříve úspěšně realizované projekty podporované z PRTN

2. Podpora pólů excelence (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)

Zpracované nabídky rozvíjející zejména výše popsané prioritní oblasti zasílejte do 28. února 2015 na přiloženém formuláři (nabídkový list) k rukám pana Tomáše Jiráka, tajemníka Rady pro technickou normalizaci (jirak@unmz.cz).

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti