Váhy s neautomatickou činností

Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (2014/31/EU)

 

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody vah s neautomatickou činností 

  • OS 1383 - Český metrologický institut

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé oznámené subjekty viz aktuální seznam AO/OS/UNO/

 

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU
32014L0031 (PDF 1,1 MB)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti