Účinnost nových teplovodních kotlů

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb. (PDF 13 MB), kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. (PDF 89 kB) a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. (PDF 86 kB)

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody účinnosti nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

31992L0042 (PDF 125 kB)

31993L0068 (PDF 211 kB)

32004L0008 (PDF 486 kB)

32005L0032 (PDF 524 kB)

32008L0028 (PDF 53 kB)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti