Světový den technické normalizace

Dne 11. října se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (pracoviště odboru technické normalizace), uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace.

Dne 11. října se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (pracoviště odboru technické normalizace), uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace. Seminář proběhl pod záštitou předsedy Úřadu, Ing. Milana Holečka a tematicky byl zaměřen na trendy v dopravě a jejich podporu aktivitami technické normalizace. Jak se ukázalo, zaměření semináře bylo zvoleno vhodně, neboť účast přesahovala šedesát osob.

V rámci přednáškového bloku vystoupili odborně zdatní přednášející jak z akademické sféry, tak z praxe. Seminář zahájil úvodním slovem pan předseda, Ing. Milan Holeček, který účastníky akce uvítal a krátce pohovořil o významu světového dne normalizace. Následně předal slovo moderátoru akce, řediteli odboru technické normalizace, Ing. Jiřímu Kratochvílovi, který se představil ve funkci ředitele a následně uvedl prvého přednášejícího, Ing. Jindru Kafkovou (Odbor mezinárodních vztahů ÚNMZ) s příspěvkem k problematice Revize evropského normalizačního systému. Po přednášce Ing. Kafkové převzal slovo Ing. Petr Bureš, Ph.D. (ČVUT v Praze – Fakulta dopravní), který přednášku zaměřil na problematiku Technické normalizace v oblasti inteligentních dopravních systémů. S dalším příspěvkem vystoupila Ing. Danuše Marusičová (ACRI), která velmi zajímavě pohovořila o problematice Interoperability evropského železničního systému. Po krátké přestávce s občerstvením pak následovalo vystoupení Ing. Vladimíra Matějovského (QMS Consulting) jehož přednáška byla zaměřena na problematiku Programu aplikace biopaliv v dopravě a jeho podporu v technických normách. Velmi dobře pojatá prezentace několikrát vzbudila v zaplněném sále upřímný smích účastníků a na konci přednášky mohutný potlesk. Předposledním přednášejícím byl pan Štěpán Heráň (Český plynárenský svaz), který se prezentoval vystoupením na téma Technické normy a předpisy pro vozidla na zemní plyn. Celý přednáškový blok završilo vystoupení Ing. Jaromíra Marušince, Ph.D., MBA z Asociace elektromobilového průmyslu, který přiblížil problematiku Technické normalizace v zejména v oblasti napájení elektromobilů. Vystoupení všech přednášejících byla oceněna potleskem účastníků, přičemž celý seminář provázela i vzájemná věcná diskuze.

Na závěr poděkoval ředitel odboru technické normalizace, Ing. Jiří Kratochvíl přednášejícím a účastníkům za aktivní přístup k řešené problematice a pozval přítomné k občerstvení ve foyer, Podle reakcí zúčastněných během semináře i při dílčích diskuzích nad občerstvení byla obsahová náplň semináře podnětná nejen pro zúčastněné ale i pro další aktivity realizované ÚNMZ.

Prezentace přednášejících:

bures_Normalizace oboru dopravní telematiky.pdf (465 Kb, PDF)

Marusinec 2011 normy.pdf (1 719 Kb, PDF)

Marusičová_UNMZ_2011-10-11.pdf (4 591 Kb, PDF)

Prezentace Normalizacni balicek .pdf (216 Kb, PDF)

Technické normy a předpisy pro vozidla na zemni plyn.pdf (1 369 Kb, PDF)

ÚNMZ biopaliva.pdf (1 013 Kb, PDF)

Fotogalerie

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti