Světový den metrologie

20. květen je již tradičně připomínán jako Světový den metrologie

20. květen je již tradičně připomínán jako Světový den metrologie. Jako téma pro rok 2017 bylo zvoleno „Měření v dopravě“, které reflektuje metrologické zabezpečení jako nutnou podmínku zajištění bezpečného, efektivního a k prostředí šetrného provozu rozličných dopravních systémů.

Metrologie hraje hlavní roli ve vědeckých objevech a inovacích, průmyslové výrobě a mezinárodním obchodě, dále ve zlepšování kvality života a ochraně životního prostředí.

Světový den metrologie je každoroční připomínkou výročí podpisu Metrické konvence sedmnácti státy dne 20. května 1875. Tato dohoda vytvořila rámec mezinárodní spolupráce v oblasti vědy o měření a jejího průmyslového, obchodního a společenského užití. Původní cíl Metrické konvence – celosvětová jednotnost měření – zůstává dodnes stejně důležitý, jako byl v roce 1875.

Projekt Světový den metrologie realizují společně BIPM (Mezinárodní úřad pro váhy a míry) a OIML (Mezinárodní organizace pro legální metrologii).

Více informací se dozvíte zde

Téma Světového dne metrologie je také tématem, kterému se věnují články časopisu Metrologie ve svém letošním druhém čísle (č. 2/2017).

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti