Strojní zařízení

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (PDF 4 MB), o technických požadavcích na strojní zařízení ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. (PDF 284 kB) a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. (PDF 2 MB) a nařízení vlády č. 320/2017 Sb. (PDF 49 KB)

Pracovní znění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. a nařízení vlády č. 320/2017 Sb. 

Příručka pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES (PDF 3,83 MB) 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody strojního zařízení

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 211 - TÜV SÜD Czech s. r. o.
  • AO 214 - VVUÚ, a. s.
  • AO 251 - Technické laboratoře Opava, a. s.
  • AO 255 - Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
  • AO 265 - LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních předpisů EU 
32006L0042 (PDF 2,92 MB)

Oprava 32006L0042R(2) (PDF 29 kB)

32009L0127 (PDF 844 kB)

32012D0032 (PDF 721 kB)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti