Státní etalony České republiky

Další prodrobnější informace k vyhlášeným státním etalonům lze najít na webových stránkách ČMI: Státní etalony ČR

1. Státní etalon frekvence a času  

2. Státní etalon jednotky aktivity radionuklidů  

3. Státní etalon příkonu fluence a příkonu spektrální fluence neutronů  

4. Státní etalon emise neutronů z radionuklidových zdrojů  

5. ZRUŠEN  

6. ZRUŠEN  

7. Státní etalon hmotnosti  

8. Státní etalon objemu a průtoku plynu Bell Prover v rozsahu od 0,5 m3/h do 280 m3/h  

9. Státní etalon průtoku plynu v rozsahu 0,15 m3/h až 17 m3/h (EZEM)  

10. ZRUŠEN  

11. Státní etalon magnetického toku  

12. Státní etalon magnetické indukce  

13. Státní etalon stupnic tvrdosti Rockwell – A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T  

14. Státní etalon stupnic tvrdosti Vickers  

15. Státní etalon stupnic tvrdosti Brinell  

16. Státní etalon vf výkonu  

17. Státní etalon přetlaku, podtlaku a absolutního tlaku v plynném médiu  

18. Státní etalon přetlaku v kapalném médiu  

19. Státní etalon síly ESZ 1 MN  

20. Státní etalon síly ESZ 200 kN  

21. Státní etalon objemové hmotnosti obilí  

22. Státní etalon malého přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku v plynném médiu  

23. Státní etalon vf. činitele odrazu a přenosu  

24. Státní etalon intenzity vf. elektromagnetického pole  

25. Státní etalon elektrického výkonu a práce při průmyslových frekvencích  

26. ZRUŠEN  

27. Státní etalon drsnosti povrchu  

28. Státní etalon teploty pro kontaktní měření  

29. Státní etalon elektrické kapacity  

30. Státní etalon rovinného úhlu  

31. Státní etalon síly ESZ 3 kN  

32. Státní etalon momentu síly EZMS 1 kN.m  

33. Státní etalon vakua  

34. ZRUŠEN  

35. Státní skupinový etalon průtoku a proteklého množství technických kapalin  

36. Státní etalon délky  

37. Státní etalon tlakových diferencí  

38. Státní etalon poměru střídavých elektrických proudů průmyslové frekvence 50 Hz  

39. Státní etalon celkového zářivého toku viditelného záření  

40. Státní etalon tíhového zrychlení  

41. Státní etalon délky 25 m až 1450 m  

42. Státní etalon síly ESZ 20 kN  

43. Státní etalon ss elektrického odporu  

44. Státní etalon celkového zářivého toku ultrafialového záření  

45. Státní etalon poměru střídavých elektrických napětí průmyslové frekvence 50 Hz  

46. Státní etalon velké hmotnosti 500 kg  

47. Státní etalon celkového zářivého toku infračerveného záření  

48. Státní etalon hmotnostního průtoku plynu GFS  

49. Státní etalon expozice, expozičního příkonu, kermy ve vzduchu a příkonu kermy ve vzduchu fotonového záření  

50. Státní etalon absorbované dávky ve vodě a příkonu absorbované dávky ve vodě fotonového záření  

51. Státní etalon stejnosměrného elektrického napětí  

52. Státní etalon momentu síly EZMS 100 N.m  

53. Státní etalon vlhkosti plynů  

54. Státní etalon vysokého vakua  

55. Státní etalon rychlosti proudění vzduchu  

56. Státní etalon délky a tvaru v oblasti nanometrologie  

57. Státní etalon veličiny pH  

58. státní etalon teploty pro bezkontaktní měření  

59. Státní etalon síly ESZ 500 N  

60.Státní etalon vlhkosti vzduchu za atmosférického tlaku  

61. Státní etalon elektrolytické konduktivity  

62. Státní etalon velmi malých průtoků kapalin  

63. Státní etalon geometrických rozměrů 3D objektů  

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti