Spotřebiče plynných paliv

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES

Oznámený subjekt

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody spotřebičů plynných paliv

  • OS 1015 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS.

Evropská unie

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti