SOLVIT - Pomoc při řešení problémů na vnitřním trhu ES

Dnem vstupu do Evropské unie se Česká republika zapojila do systému SOLVIT, který může pomoci podnikatelům a občanům z členských států v případě, kdy orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje právo ES a tím podnikatele nebo občana poškozuje. 

Jde například o situace, kdy kontrolní orgán jiného členského státu vyžaduje při dodávkách českých výrobků ještě před jejich uvedením na trh v tomto členském státě dokumentaci navíc nebo požaduje, aby český výrobek prošel znovu autorizační procedurou. Tento postup je až na určité výjimky v rozporu s principem volného pohybu zboží, tedy v rozporu s evropským právem (čl. 28-30 Smlouvy o ES).  

SOLVIT nabízí alternativu k soudnímu řízení. Jeho výhodami jsou neformálnost, rychlost, bezplatnost a transparentnost postupů, a to při zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o údaje poskytnuté žadatelem.

Více informací najdete zde.

Pokud máte problémy na vnitřním trhu, které vznikly nesprávnou aplikací práva ES orgánem jiného členského státu, můžete se obrátit se na: 

SOLVIT centrum pro Českou republiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor komunitárního a mezinárodního práva
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1 
Tel.: +420 224 221 701
Fax: +420 224 063 079
E-mail:
solvit@mpo.cz

Nebo máte možnost navštívit také internetové stránky Evropské komise — Generálního ředitelství pro vnitřní trh, věnované SOLVITu. Naleznete je na této adrese: http://ec.europa.eu/solvit/.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti