Seznam Technických komisí ÚNMZ

 • Technická komise ÚNMZ pro elektrická zařízení nízkého napětí 
 • Technická komise ÚNMZ pro výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility
 • Technická komise ÚNMZ pro strojní zařízení
 • Technická komise ÚNMZ pro osobní ochranné prostředky
 • Technická komise ÚNMZ pro jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení
 • Technická komise ÚNMZ pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Technická komise ÚNMZ pro spotřebiče plynných paliv 
 • Technická komise ÚNMZ pro výtahy 
 • Technická komise ÚNMZ pro účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva 
 • Technická komise ÚNMZ pro hračky 
 • Technická komise ÚNMZ pro stavební výrobky 
 • Technická komise ÚNMZ pro váhy s neautomatickou činností 
 • Technická komise ÚNMZ pro hotově balené zboží 
 • Technická komise ÚNMZ pro měřidla 
 • Technická komise ÚNMZ pro emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí
 • Technická komise ÚNMZ pro měřicí jednotky
 • Technická komise ÚNMZ pro aerosolové rozprašovače

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti