Seminář k ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

Centrum technické normalizace při České společnosti pro jakost pořádá ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví seminář k technickým normám ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Účastníci semináře se seznámí s hlavními změnami v technických normách ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky a ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití.

Seminář se uskuteční dne 26. dubna 2016 od 9:00 hod v konferenčním centru ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha 1.

Program semináře a pozvánku naleznete zde (Word; 42 kB)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti