Seminář ACRI

Aplikace evropských předpisů a jejich dopad na schvalování a provoz nákladních vozů

Dne 26. května 2015 se uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s VÚKV a ÚNMZ, který se zabýval aplikací evropských předpisů a jejich dopadů na schvalování a provoz nákladních vozů.

Úvodního slova se ujal Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel odboru technické normalizace, který přivítal účastníky semináře. Následovala přednáška Ing. Dagmar Vondrové o právě připravovaných normách v oblasti železnice. Nosným tématem semináře byla přednáška Ing. Zdeňka Malkovského z VÚKV o některých nejasnostech v evropských normách pro nákladní vozy a dopad na jejich schvalování. Následovala přednáška zástupců Drážního úřadu Ing. Jiřího Hanuše a Ing. Karla Růžičky o zkušenostech s aplikováním evropských předpisů. Dále následovaly přednášky Bc. Miloše Tomana z firmy Legios Loco a. s. o zkušenostech výrobce s aplikováním evropských předpisů a Ing. Martina Vošty, zástupce železniční opravny RYKO a.s.

Prezentace ke stažení naleznete zde: http://www.acri.cz/news/1174/134/ACRI-Akademie---Aplikace-evropskych-predpisu-a-jejich-dopad-na-schvalovani-a-provoz-nakladnich-vozu.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti