Seminář ACRI

Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě

Dne 8. dubna 2015 se v rámci ACRI Akademie konal již tradiční každoroční seminář „Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě“, který pořádalo ACRI ve spolupráci s ÚNMZ.

Příspěvek za Ministerstvo dopravy a SŽDC přednesl Ing. Radek Čech, který informoval o novinkách z RISC a připravované legislativě týkající se železniční interoperability. Ing. Danuše Marusičová přiblížila základní vztahy mezi EU legislativou o interoperabilitě evropského železničního systému, železničním výzkumem a technickou normalizací. Navazovala přednáška pí. Agáty Pokorné o současném stavu společného projektu Shift2Rail se zaměřením na časový plán jednotlivých aktivit.

Druhá část semináře byla zaměřena na technickou normalizaci. V úvodu Ing. Dagmar Vondrová z ÚNMZ přiblížila posluchačům systém veřejného připomínkování návrhů technických norem. Výklad byl doplněn praktickou ukázkou používání daného systému. Následně bylo představeno Centrum technické normalizace ACRI a jeho jednotliví manažeři.   Pro TNK 141 Ing. Jan Lutrýn a pro TNK 126 Ing. Přemysl Šolc a Ing. Martin Vlček, kteří informovali o normách spadajících do jejich kompetence.

Prezentace ke stažení naleznete zde: http://www.acri.cz/news/1145/134/ACRI-akademe-pokracuje---Vyvoj-v-technicke-normalizaci.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti