Revize strategie WELMEC

WELMEC vyhlásil výběrové řízení na aktualizaci strategie WELMEC pro dlouhodobý časový horizont.

Na základě rozhodnutí Výboru WELMEC (Evropská spolupráce v legální metrologii) přijatého na posledním jednání v květnu 2013 vyhlásil WELMEC dne 24. července 2013 výběrové řízení na aktualizaci strategie pro dlouhodobý časový horizont. Oznámení bylo zveřejněno na webových stránkách WELMEC dne 25. července 2013. Termín pro podání nabídek je 15. září 2013. Podrobné informace o výběrovém řízení je možné získat na http://www.welmec.org/.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti