Přepravitelná tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. (PDF 779 kB), o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody tlakových nádob na přepravu plynů

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 211 - TÜV SÜD Czech s. r. o.
  • AO 248 - TÜV NORD Czech, s.r.o.
  • AO 264 - RAILTEST, a. s.
  • AO 269 - TÜV Rheinland Česká republika s.r.o. 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

 

Český překlad relevantní směrnice EU

32010L0035 (PDF 135 kB)

 

Další důležité informace

https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12018.html

https://circabc.europa.eu/w/browse/d4dfcf92-bd79-4967-aa4b-e6c419853acc

 

Odlišnosti od Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které jsou oznámeny daným státem:  

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti