Pokyn Evropské komise k přechodu osobních ochranných prostředků ze směrnice 89/686/EHS na nařízení (EU) č. 2016/425 

Informace

Na stránkách Evropské komise byl zveřejněn Pokyn Evropské komise k přechodu osobních ochranných prostředků ze směrnice 89/686/EHS na nařízení (EU) č. 2016/425. 

Odkazy:  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22081 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti