Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Informace k implementaci

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách - viz níže - pokyny k implementaci článku 47 nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, který uvádí společný přístup členů pracovní skupiny pro osobní ochranné prostředky. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26782 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti