Podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a Státním výborem pro normalizaci Běloruské republiky (Gosstandart)

Dne 19. 5. 2016 byl v Minsku u příležitosti 8. zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci realizován podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a běloruskou partnerskou organizací Gosstandart.

Ve dnech 18. - 20. 5. 2016 proběhlo v Minsku 8. zasedání Smíšené komise pro dvoustrannou spolupráci mezi ČR a Běloruskem, které se uskutečnilo v rámci pracovní návštěvy ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. s delegací České republiky. V rámci tohoto zasedání došlo k podpisu Memoranda stvrzujícího oboustranný zájem o spolupráci mezi ÚNMZ a běloruským Gosstandartem, které stanovuje základní rámec pro další konkrétní spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody.

Memorandum o porozumění bylo podepsáno na dobu neurčitou a jeho plné znění (PDF; 107 kB) je možné stáhnout zde.

 

  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku           Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku         Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti