Podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a arménskou partnerskou organizací

Dne 10. 9. 2014 byl v Rio de Janeiro při příležitosti zasedání Generální shromáždění ISO realizován podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a arménskou partnerskou organizací SARM (Armenian National Institute for Standards).

Podpisem Memorandum o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a arménskou partnerskou organizací SARM byl stanoven základní rámec pro další konkrétní spolupráci v oblasti normalizace a posuzování shody.

Memorandum bylo podepsáno na dobu neurčitou a jeho plný text je uveden zde.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti