Označení CE stavebních výrobků

Informační brožurka EK

Odbor státního zkušebnictví upozorňuje výrobce stavebních výrobků a ostatní zájemce, že Evropská komise vytvořila informační brožuru k problematice označování stavebních výrobků značkou CE. Brožura je k dispozici ve všech úředních jazycích EU, tedy i v češtině.

CE-marking_CS_150622 final /932kB/

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti