Nový běh školení AAAO organizovaný ve spolupráci s ÚNMZ pro odborné pracovníky AO/NO

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) připravila a zahajuje ve druhé polovině roku 2011 nový běh školení pro odborné pracovníky AO/NO.

 

Školení navazuje na původní prezenční školení, které probíhalo v létech 2002 až 2009 a jehož se zúčastnilo více než 550 odborných pracovníků AAAO. To bylo kladně hodnoceno valnou většinou jeho frekventantů. Nové vzdělávací aktivity se od původních liší nejen obsahem, ale i formou. Co do obsahu reflektují zejména změny, související s novým legislativním rámcem EU, co do formy bylo upuštěno od prezenčního školení a nově bude uskutečňováno formou e-learningu se závěrečným jednodenním soustředěním posluchačů a jejich přezkoušením formou písemného testu. Úspěšní frekventanti obdrží certifikát, ti kdož neuspějí v závěrečném přezkoušení dostanou osvědčení o absolvování kurzu s možností podrobit se opravné zkoušce.

Detailní informace včetně programu školení budou postupně zveřejňovány na webu Asociace – www.aaao.cz  od června do října 2011. Uspořádání pilotního kurzu se předpokládá v říjnu t. r.

Kurz je otevřený i pro účastníky z řad širší technické veřejnosti. Jeho struktura a náplň byla projednána a schválena  ÚNMZ a  ČIA.

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti