Nové změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Změny směrnice a jejich transpozice

Dne 24. listopadu 2015 byly v Úředním věstníku Evropské komise zveřejněny tři směrnice Komise, kterými se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o:

- formamid (Směrnice Komise (EU) 2015/2115 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L2115),

- benzisothiazolinon ((Směrnice Komise (EU) 2015/2116 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L2116) a

- chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3:1 (Směrnice Komise (EU) 2015/2117 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L2117).

Tyto směrnice budou transponovány do nařízení vlády, které bude novelizovat nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů. Předpisy budou účinné, pokud jde o formamid a benzisothiazolinon, od 24. května 2017, a pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3:1, od 24. listopadu 2017.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti