Nové limitní hodnoty pro formamid, benzisothiazolinon a chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon

Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 97/2017 Sb., ze dne 13. března 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády stanoví nové zvláštní limitní hodnoty chemických látek použitých v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst, a to pro formamid a benzisothiazolinon, s účinností od 24. května 2017, a pro chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3 : 1, s účinností od 24. listopadu 2017.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti