Nová vyhláška v metrologii

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 30. září 2011 vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, sjednocuje dobu platnosti ověření tzv. „bytových“ vodoměrů na studenou a teplou vodu na 5 roků, a dále zavádí možnost hromadného ověřování indukčních i statických elektroměrů pro měření elektrické energie v přímém zapojení, a to na základě vyhovujícího výsledku statistické výběrové zkoušky.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti