Normalizace služeb – veřejná konzultace, workshop a další aktivity

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) otevírá veřejnou konzultaci k návrhu strategie pro normalizaci služeb a pořádá workshop na téma „Od výrobků k službám“.

Veřejná konzultace

CEN dne 7. října zveřejnil na svých webových stránkách návrh strategie pro normalizaci služeb a otevřel veřejnou konzultaci k návrhu „A strategy for standardization to support the services sector“. Cílem konzultace je shromáždit co nejvíce připomínek k návrhu od zástupců příslušných zainteresovaných stran.

Konzultace bude otevřena do 15. listopadu 2016.

Návrh strategie a více informací najdete na webu CEN zde.

 

Workshop

Workshop pod názvem „From products to services: The evolving role of standards“ proběhne 26. října v Bruselu.

Workshop je určen zástupcům příslušných asociací a sdružení, poskytovatelům a uživatelům služeb, zástupcům průmyslu, představitelům veřejné správy a normalizačních organizací.

Více informací včetně programu a registračního formuláře najdete na webových stránkách CEN zde.

 

Aktivity ÚNMZ

Odbor technické normalizace ÚNMZ věnuje oblasti normalizace služeb náležitou pozornost. Z probíhajících aktivit jsou nejvýznamnější tyto:

- Na webových stránkách v sekci Užívání norem / O vybraných normách v příspěvku „Technické normy pro služby“ (zde) najdou zájemci seznam platných ČSN pro oblast služeb a další doplňující informace;

- Ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci se připravuje překlad dokumentu „Pokyn CEN 15 Návod pro zpracování norem pro služby“;

- V listopadu vyjde nová ČSN P CEN/TS 16880 Excelence služeb – Vytváření vynikajících zkušeností zákazníků prostřednictvím excelence služeb.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti