NAWI - zóny tíhového zrychlení

Vyhláška č. xxx/2018, Sb., o stanovení zón tíhového zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou činností, ze dne xxyy2017 stanovuje pro území ČR zóny tíhového zrychlení, jenž platí pro váhy uváděné na trh nebo do provozu v České republice, které jsou citlivé na změny tíhového zrychlení a které nejsou vybaveny vnitřním zařízením pro kompenzaci změny tíhového zrychlení (dále jen „váhy“). Zóny tíhového zrychlení jsou pro jednotlivé specifikace vah, tj. pro různé třídy přesnosti a počet ověřovacích dílků, definovány referenční hodnotou tíhového zrychlení (gref), která je uvedena v příloze č.1 k vyhlášce.

Zóny tíhového zrychlení jsou stanoveny pro účely posuzování shody před uvedením nebo při uvádění vah na trh a do provozu a lze je využít i pro následné ověřování vah, kdy platí požadavek, že váhy musí být zkoušeny a provozovány pouze v místě použití vah. Ekvivalentem pro místo použití je příslušná zóna tíhového zrychlení.

Má-li při každém přemístění vah, pro které jsou stanoveny zóny tíhového zrychlení, na nové místo použití platit jejich ověření , musí být respektováno to, že pro nové místo použití platí shodná referenční hodnota tíhového zrychlení, jaká byla v místě původního použití. Vliv změny místa používání na platnost ověření je uveden ve vyhlášce č. 262/2000 Sb., § 7, odst. 2, písm. f).

Váhy, pro které jsou stanoveny zóny tíhového zrychlení, budou při následném ověření označeny zónou tíhového zrychlení,  v rámci které mohou být přemisťovány bez nutnosti nového ověření. Váhy přemístěné do zóny tíhového zrychlení, pro které nemají označení, musejí být nově ověřeny.

Přehled zón tíhového zrychlení k jednotlivým specifikacím vah:

 1. váhy první třídy přesnosti (I)
 • zóny tíhového zrychlení se nestanovují, zkoušky jsou prováděny vždy v místě použití; váhy jsou označeny názvem obce, např. Praha, Domažlice; kromě označení obce se připojí informace o bližší specifikaci místa používání ve vazbě na nadmořskou výšku, která má vliv na správnost měření, například poštovní adresa, číslo podlaží, číslo místnosti

b. váhy druhé třídy přesnosti (II)

 • pokud pro počet ověřovacích dílků (n) platí: n > 7000, zóny tíhového zrychlení se nestanovují, zkoušky jsou prováděny vždy v místě použití
  pro počet ověřovacích dílků 7000 < n ≤ 50 000 je označením místa použití obec s poštovní adresou, pro n > 50 000 platí označení s bližší specifikací místa používání jako v případě uvedeném v bodě a)
 • pokud platí: n ≤ 7000, jsou stanoveny 3 zóny tíhového zrychlení:
  zóna 1 (označení CZ zóna 1), gref1 = 9,80763 m·s-2
  zóna 2 (označení CZ zóna 2), gref2 = 9,80903 m·s-2
  zóna 3 (označení CZ zóna 3), gref3 = 9,81043 m·s-2
 • pro počet ověřovacích dílků n ≤ 7000, jsou-li váhy používány v místě s nadmořskou výškou H ≥ 1000 m, jsou zkoušky prováděny vždy v místě použití, označením je obec, např. Malá Úpa, Boží Dar

c. váhy třetí třídy přesnosti (III)

 • pokud platí: n > 5000, zóny tíhového zrychlení se nestanovují, zkoušky jsou prováděny vždy v místě použití; označením je obec, např. Malá Úpa, Boží Dar 
 • pokud platí: 2500 ˂ n ≤ 5000 jsou stanoveny 2 zóny tíhového zrychlení:
  zóna 1 (označení CZ zóna 1), gref1 = 9,80803 m·s-2
  zóna 2 (označení CZ zóna 2), gref2 = 9,81003 m·s-2

pro počet ověřovacích dílků 2500 ˂ n ≤ 5000, jsou-li váhy používány v místě s nadmořskou výškou H ≥ 1000 m, jsou zkoušky prováděny vždy v místě použití, označením je obec, např. Malá Úpa, Boží Dar

 • pokud platí:  n ≤ 2500 je stanovena jedna zóna v rámci celé ČR (gref = 9,80903 m·s-2),
  váhy jsou bez označení a mohou se volně přemisťovat

 

d. váhy čtvrté třídy přesnosti (IIII)

 • zóny tíhového zrychlení se nestanovují, referenční hodnota tíhového zrychlení není definována, váhy jsou bez označení

Orientační zobrazení zón tíhového zrychlení pro jednotlivé třídy přesnosti, tzn. II a III, je na příslušných mapách. Pro konkrétní obec ČR lze přiřazení k zóně vyhledat ve vyhledávači.

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti